0
Toplam: TL + KDV
 

ÇALIŞMALAR

procces-img-1

Bireysel Çalışmalar

Her birimiz hayat amacının peşinden koşmaya söz vererek dünya yaşamına gelen varlıklarız. Gerek egomuz gerek düşünce ve duygu yanılsamalarımız verdiğimiz sözü unutturmak için hayli başarılı oluyor. Hayat amacımızdan uzaklaştıkça sorun hatta sorunlar sahibi oluyoruz. Elbette bu sorunlar insan olmanın gerekleri içindedir.  


Anne rahminden vefata kadar tüm süreçler ve sorunlar Kuantum Çalışmaları kapsamında anlamını bulmaktadır. Kişi ile hayat amacı arasındaki mesafe sorunlar için verimli bir alandır. Mesafe arttıkça sorunlar artar, mesafe azaldıkça sorunlar da azalmaktadır.


Hal böyle olunca bizim içinde öncelik hayat amacı ile kişi arasındaki mesafeyi tespit etmek kapatmak olmaktadır. Çalışmalara kişinin hikâyesini dinlemeden başlarız. Sadece sorunun başlığını alırız o kadar. Örneğin; “Anlaşılmıyorum.” “Değer görmüyorum.” “Kazandığım para ile geçinmeyi başaramıyorum.” “İçimde dolmayan bir boşluk var.” … Gerisi seansların içinde alınıp işlenmektedir. Kişinin sorununa göre seansların uygulanma sırasını belirleriz.


Çalışmalarda ulaşmaya niyet ettiğimiz sonuç, kişinin kendisi hakkında farkındalığa ulaşmasıdır. Genellikle çalışmalar ilerledikçe ilk ifade edilen sorunun “gerçek” olmadığını fark ederiz. Öze ulaştıkça kendini tanıyan kişi sorunu ve kendisini daha iyi tanımakta, tanımlamaktadır. Öz ve ego ile uyum sağlayan ideal insana “ol”maya doğru adım adım ilerleriz. Bu adımlar bazen eğlenceli, bazen yorucu, bazen hüzünlüdür.


Danışan ve danışman birlikte çalıştıkça en ideal sonuç alınacaktır. Danışmanın tek başına alacağı yol oldukça sınırlıdır. Birliktelik güç ve başarı demektir. Birlikteliğin yanı sıra zamana ihtiyaç vardır. Herkesin bilgiyi sindirme ve uygulama süreci birbirinden farklıdır. Kuantum Çalışmalar sürecinde herhangi bir kıyaslamaya gerek yoktur. Her şey olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi olmaktadır.
 

Grup Çalışmaları

Bir konu üzerine yoğunlaşarak grup içinde yürüttüğümüz çalışmalar bütünüdür. Her ayın bir hafta sonu/hafta içi 2 tam gün yapılan çalışmada, belirlenen konunun detayları irdelenir. Tüm çalışmalar grup içerisinde gerçekleşir. 5 ay sürmekte olup toplam 10 gündür.


Grup çalışmalarına “Çalışmalar sırasında başkalarının ortaya çıkan tüm bilgilerinin güvenliğini sağlayacağıma yemin ediyorum” diyerek başlıyoruz. Bir aileden bir kişi katılabilir.


Örneğin, çekirdek inanç ile ilgili grup çalışmasında çekirdek inancın bizlerdeki gelişimi, yerleşimi ve etkinliği hakkında detaylı bilgi verilir. Ardından tüm katılımcıların çekirdek inanç seansı uygulanır. Olumlamalar ve gerekiyorsa çalışmalar verilir.


Grup çalışmaları ortak bilinçten daha kısa zamanda faydalanmak için yapılmaktadır. Grup bilinci bireysel çalışmalardan daha farklı çalışmaktadır. Her ay bir araya gelerek yaratılan ortak paylaşım alanı ve aynı dili konuşan insanlarla bir arada olmanın rahatlığı gibi önemli faydalar sunar.
 

procces-img-1
procces-img-1

Kurumsal Eğitimler

Kurumsal kimlik çok fazla bileşene sahiptir; çalışanlar, müşteriler, beklentiler, vizyon, tedarikçiler, sektör, rakipler. Bu dinamikler arasında uyum ve birliğe ihtiyaç vardır. Her kurumun süreci birbirinden farklıdır. Eğitimlerimiz ve seminerlerimiz kurumların ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir. Seminerler ile belli konularda bilgi aktarabildiğiğmiz gibi çalışan ve yönetim kademelerine de gruplar halinde seans içeren eğitimler sunmaktayız.

 

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda;

 • Şikâyet Yönetimi,
 • Temel Satış Teknikleri,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Müşteri Memnuniyeti Sağlama,
 • Zor Müşterilerle Baş Etme,
 • Temel İletişim Teknikleri Eğitimleri,
 • Motivasyon Eğitimi,
 • Zaman Yönetimi,
 • Ortak Şirket Dili ve Bilinci Oluşturma,
 • Liderlik,
 • İç Müşteri Yönetimi,
 • Rol Alma & Yeni Rol ile Uyumlanma,
 • Dış Müşteri Yönetimi,
 • Şirket İçi İletişim,
 • Birimler Arası Uyum,
 • Birim İçi Uyum ve Denge,
 • İletişim ve Koordinasyon,
 • Toplantı Yönetimi,
 • Vizyon Oluşturma,
 • Firma Vizyonu ile Çalışanların Uyumlanması,
 • İç Şikâyetlerin Yönetimi (Ara Yöneticiler İçin),
 • Dış Müşteri Şikâyetinin Yönetimi,
 • Şirkete Dışarıdan Bakma (Müşteri Rolü Alma),
 • Empati Kurma Becerisi,
 • Dinlemek ve Anlamak,
 • Kurum Kültürü Oluşturmak / Geliştirmek,
 • Satış ve Pazarlama Becerileri ve Teknikleri,
 • Yönetici Olmak & Verimli Yönetici Olmak,
 • Personel Maliyetini Yönetmek,
 • Geleceğe Güvenmek,
 • Başarmak İçin,
 • Güvenmek İçin (Kendine, Firmaya Güven Duygusunun Aktive Edilmesi),
 • Sahte Kimlikten Uzaklaşma,
 • Stres & Başarı Ortaklığı Sağlamak,
 • Kolay ve Doğru Karar Alma,

 

gibi pek çok konuda ve talep geldiği taktirde listede yer almayan spesifik konularda da eğitim içeriği ve programı hazırlayarak Keynote speaker lık taleplerine de karşılık vermekteyiz.

Kuantum Danışmanlık ve Şifa Uyumlaması Eğitimleri 2021-2022

Eğitim kapsamı : Öğrencilerin, tam donanımlı birer Kuantum Danışmanlık Koçu olarak bilinçaltı seanslarını yapmalarına imkan vermek.

Süresi : 10 ay, her ay haftada 2 gün 

Şekli : Çoğunlukla Online yapılacak ve aynı zamanda yan yana olmayı gerektiren seans eğitimleri ve şifa uyumlamaları pandemi izin verdiğince uygulamalı olacaktır.

Neden bu eğitim : Doğamızda var olan şifaya ve bilgeliğine sahip çıkma zamanı geldi. Önce kendimizle başlayabiliriz. 

Bil ki; Öğrenen ve bilgisini yaşayan öğretebilir. Sevgiyi yaşayan sevmeyi öğretir. Kazanmayı bilen kazandırır.

Ve hatırla ki yapabilirsin. 

Kuantum Danışmanlık Eğitimi süresince bir yandan birçok yeni bilgi ile donanıp uyguladıkça kendi yaşamanı kolaylaştırırken diğer yandan Kuantum Danışmanlığı'na doğru ilerleyebilirsin. 

“Eğlenceli bir iş nasıl olur, insanlar işlerine nasıl koşa koşa gelir” sorularının en güzel örneği olan ofisimizde, eğlenerek, uygulayarak birlikte öğreneceğiz.

Birlik ve bütünlüğünü sağlamak, kendinle barışmak, olanı olduğu gibi kabul etmek, anı yaşayabilmek, karmanı temizlemek, değişimi sağlamak, aile ağırlıklarından kurtulmak, mağdur enerjiden arınmak, ve daha fazlasını kendiniz, ailen ve başkaları için de yapabilmek istiyorsan biz hazırız.

Senin iyi olman yetmez, herkesin iyiliği gerekir. Nereden ve ne zaman başlamayı düşünüyorsun? Sen beklersen her şey bekler !

Oysa zaman durmuyor ….

İçinden geçmekte olduğumuz değişimlere hazırlanmak ve diğerlerini hazırlamak gerekmekte. Evren bu hazırlık için gönüllü aracılar beklemekte!

Eğitim Süre ve Tarihleri: 

Sağlık ve korunma açısından Kuantum Danışmanlık ve Uygulayıcılık eğitimimi ilk 7 ayını Zoom platformu üzerinden online, pandemi müsade ettiğince son 3 ayında uygulamalar için bir araya gelmek şeklinde planlandı.

Online eğitimler 11:00-17:00, uygulamalı eğitimler 10:00-18:00 aralığında gerçekleşecektir. 

Uygulama dersleri hafta içi ve hafta sonu tüm gruplar birlikte olacak şekilde planlanmıştır.

Tüm eğitime katılanlara Kuantum Danışmanlık ve Uygulayıcılık sertifikası verilecektir. Eğitimin 3. ayından itibaren mücbir sebeple ayrılma taleplerinde ödenen ücret geri verilemez.

Uygulamalı eğitimler İstanbul’da yapılacak olup mekan bilgisi daha sonra paylaşılacaktır. İstanbul dışındaki şehirlerde en az 6 kişilik katılım sağlanırsa uygulamalı eğitimler için planlama yapılabilir. 

Eğitimlerin ses kaydı tutulacak ve paylaşılacaktır.

Saatler ve günlerde değişiklik hakkımız saklıdır.

Eğitim hakkında sorular için +905324800228 numaralı telefondan ve ebru@ebrudemirhan.com e-posta adresinden ulaşılabilir.

Online Eğitim Konu ve Tarihler: Ekim 2021  

Hafta içi ve Hafta sonu olarak açılacak iki ayrı sınıfın eğitim takvimi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5yoZN3iu2bDJ0DQPEcLTMdVLPfdD86g7xLp13uMJyCDuxUA/viewform?usp=sf_link

Lütfen Doldurunuz

1.    Oturum:

Hafta içi: 7-21 Ekim

Hafta sonu: 10-24 Ekim

Online: 11:00-17:00

Kuantum Danışmanlık Yemini

Bilinçaltı Nedir, Nasıl Çalışır? (Bilinçaltının yapısı, işletim sistemi anlatımı)

Bilinçaltının Dili (Bilinçaltının dilini verimli kullanmak için gerekli bilgilerle günlük kullanımda doğru bildiğimiz yanlışlar)

Ayna Tekniği (Hayatımıza dahil olan kişilerle karşılaşmamızın ruhsal sebeplerini okuyabilmek)

Nesne Çekimi (Bilinçle istediğimiz nesne, durum, duyguyu kendimize çekmenin yöntemi ve uygulaması)

İsa, Havva, Adem, Madonna Sendromu (İnsanlık tarihi boyunca örnek teşkil etmiş figürlerin doğru

sandığımız yönlendirmesinden kurtulmak) Mor Domates Tekniği (Bize hizmet etmeyen negatif düşüncelerin pozitifleri ile değiştirilmesi tekniği)

Pandül / Sarkaç Nedir, Nasıl Alınır? (Bilinçaltımızın ve ruhumuzun bilgeliğine uyumlanan objeleri tanıma)

2.    Oturum:

Hafta içi: 11-25 Kasım

Hafta sonu: 14-28 Kasım

Online: 11:00-17:00

CumartesiOnline: 11:00-17:00

Affetmek Çalışmaları  (Kendimizi ve etrafımızdakileri affetmen kanununun işleyişi, yöntemleri)

Çember Tekniği  (Hayatımızın merkezinde ne olduğunun bulunması ve olmasını arzu ettiğimiz durum, olay ve kişileri çekmenin yöntemi)

Çakralar Ve Pandülle Çalışmak  (Bedenimizi tanıyarak enerji noktalarımızın çalışma prensiplerini öğrenmek ve düzeltmek)

Muhtemeller Ve Gelecekten Çözüm Çağırmak  (Mutlak olasılık bilgisi ve çözümlere ulaşma yöntemi)

Cennete – Cehenneme İade Ettiklerimiz (Alanımıza giren; hakkımız olan ve kurtulmak istediğimiz ne varsa bunların yerini bulma uygulaması)

Kara Delik Tekniği (Kurtulmak istediğimiz duygu, olay veya durumların atılması)

Pandül Kullanımı (Bilinçaltımızın ve ruhumuzun bilgeliğine uyumlanan objeleri kullanma bilgisi ve pratikleri)

Aura Temizliği (Enerji bedenlerimizde biriken negatiflerin, fiziksel bedene etki etmeden temizlenmesi tekniği)

3.    Oturum:

Hafta içi: 16-23 Aralık

Hafta sonu: 12-26 Aralık

Online: 11:00-17:00

Astral Seyahat Nedir?  (Enerji bedenlerimizden birisi olan Astral bedenin hareket kanunları ve uygulaması)

Dua Etmenin Dinamikleri  (Ruhumuzu öte aleme bağlayan iç konuşmaların yasaları)

Güvenli Bağlanma  (Anne ve babamız ile çocukken kurulması gereken bu bağın kurulması, düzeltilmesi ve işler hale gelmesi)

Evrensel Yasalar (Evrensel yasaların, birliğin, gezegenlerin, var oluşun yasaları)

32 Odalı Ev  (Beden ve ruh birlikteliğinde bizlere verilmiş olan modüllerin bilgisi ve doğru kullanımı)

Çemberde Yok Etmek  (Alan temizliği ve istemediklerimizden kurtulma, isteklerimizi alana alma yöntemi)

Zannetmek - Mağduriyet - Acımak - Merhamet Etmek  (Bu kavramların bilgisi ve doğru yönlendirilmesi)

Paralel Evrenler  (Evren yasalarındaki mutlak olasılıkların aynı anda geçerli olduğu bilgisi)

4.    Oturum:

Hafta içi: 6-20 Ocak

Hafta sonu: 9-23 Ocak

Online: 11:00-17:00

Şifa Aktivasyonu (El Vermek, şifa uyumlaması) 

Sarmal  (Fiziksel ve enerjisel negatif etkilerden koruma yöntemi öğretimi)

Rehber Varlık Daveti  (Dünya planında insanoğluna yardımcı varlıkların bilgisi ve davet yöntemi)

Gerçek – Hakikat – İllüzyon  (Bu kavramların bilgisi ve tanınması)

Varlık – Yokluk Bilinci  (Bizi yoklukta tutanın aslında bir bilinç düzeyi olduğunun bilgisi ve

Varlık bilincine geçilmesi çalışması)

Altınla İlişki (Dönüşümün ezoterik sembolü olan Altın'ın hayatımızdaki kavramsal konumu, Bolluk enerjisine geçiş kabulü)

Araftan Çıkma Çalışması  (Hayatımızın zemininde araf açık ise kapatmak)

Mekan Temizliği  (Mekanlarımızın enerjilerini temizleme yöntemleri)

Aynaları Şifalamak  (Her türlü enerjiyi toplayan aynaların ve eşyalarımızın enerji temizliği ve şifalandırılması)

 

5. Oturum:

Hafta içi: 10-24 Şubat

Hafta sonu: 13-27 Şubat

Online: 11:00-17:00

Kas Testi  (Bilinçaltımızdaki bilgilerin fiziksel beden yardımı ile okunması)

Çapalama Tekniği  (Bilinçaltımıza uyaranlar vasıtası ile pozitif yönerge verme tekniği)

Özbenlik Çalışması  (Öz benliğimizle, iç sesimizle irtibata geçme çalışması) 

Ego – Özbenlik Uyum Çalışması  (Ego ve Özbenlik tanışması ve doğru görevlendirmenin sağlanması)

5 Adımda Kuantum Çözüm Tekniği (Sorunların kaynağını bulma ve dönüştürme çalışması)

Sondaj Tekniği (Zihni devre dışı bırakarak sorunun altındaki kaynağa ulaşma ve dönüştürme çalışması)

Bilinçaltı Kütüphanesi Tekniği (Bilinçaltımızda kayıtladığımız kavramlar sözlüğünün işleyişi ve işlenmesi)

Bilinçaltı Ekim Tablosu Ve Çözümler Listesi Çalışması (Bilinçaltının önceliklerini tespit edip zihinle uyumlamak)

3. Göz Aktivasyonu (3.Gözümüz olarak bildiğimiz, Ajna çakramızda konumlandırılan, epifiz bezi ile aktive olan, gönül gözü diye tabir edilen gücümüzün aktive edilmesi)

 

6. Oturum:

Hafta içi: 10-24 Mart

Hafta sonu: 13-27 Mart

Online: 11:00-17:00

Rüyalar

Sağ – Sol Beyin Seans Anlatımı  (Sağ ve Sol beyin, İplikçikler, Amigdala (Duygu düzenleme),

Hipotalamus (Fiziksel davranış düzenleme) ve Hipocampus (Hafıza) sistemleri, işleyişleri ve görev iadeleri)

Ön-Arka Beyin Seans Anlatımı  (Öğrenme ve hafızada tutma fonksiyonlarımızın düzenlenmesi)

Ruhumuzun Bağlı Olduğu Hayvan – Bitki Meditasyonu  (Dünya hayatında ruhlarımıza yol gösteren hayvan ve bitki ailelerinden bize rehber olan türlerin bulunması ve nasıl fayda sağlanacağı)

Altın Kelebek Şifa Uyumu  (Altın Kelebek Şifasının uyumlama seansı)

Nesne Kodlamak   (Kişi kodlama haricinde nesnelerin de kodlanması) 

Nefatif Bağ Kesmek  (Eski enerji, kişi, olay, karma, ülke, şehir vb gibi kavramlarla bize hizmet etmeyen ilişkinin bağının kesilmesi)

7. Oturum:

Hafta içi: 7-21 Nisan

Hafta sonu: 10-24 Nisan

Online: 11:00-17:00

Olay Değiştirme Tekniği
Derin Düşünce Tekniği
Anne Rahmi Derin Düşünce Tekniği
Kalibrasyon
Aile Rol Karmaşasını Düzenlemek
Gelecek Vizyon Tekniği
Aile Draması Teorik Bilgi

Uygulamalı Ve Fiziksel Buluşmalı Eğitimler

Uygulamalı oturumlar tüm gruplar bir arada olmak üzere planlanmıştır.
İstanbul dışı şehirlerde en az 6 kişi bulunduğu taktirde seyahat planı oluşturulacaktır.

8. Oturum:

Hafta içi:  12-26 Mayıs 2021 

Hafta sonu: 8-22 Mayıs 2021 

10:00-18:00

İstanbul

9. Oturum:

Hafta içi: 9-16 Haziran 2021

Hafta sonu: 12-26 Haziran 2021

10:00-18:00

İstanbul

10. Oturum: 

Hafta içi: 7-21 Temmuz 2021

Hafta sonu: 3-24 Temmuz 2021 

10:00-18:00

İstanbul

Olay Değiştirme Tekniği  (Yaşanmış anıların travma etkisinin giderilmesi)

Derin Düşünce Tekniği   (Bilinçaltımızda geriye doğru gidilerek yapılan derin bir seans öğrenilmesi)

Anne Rahmi Derin Düşünce Tekniği  (Derin düşünce seansının özellikle anne rahmi yaşanmışlıkları çözümü aşamasında kullanılan tekniği)

Kalibrasyon (Danışan ile danışman uyumu)

Aile Rol Karmaşasını Düzenlemek  (Ailemizle yapılan kontratların öğrenilmesi ve rollerin yeniden olması gerektiği gibi paylaşımı)

Gelecek Vizyon Tekniği   (Bilinçaltı alanda geleceğe ekim yapmak)

Aile Draması Teorik Bilgi (Aile Draması’nın geçmişi, amacı, dinamikleri)

Drama Uygulamaları

Eril – Dişil Dengesi Uygulaması (İlişkiler ve içsel denge ile İlgili Sorunların Çözümü)

Dönem Çalışması (Gereksiz yeminler, kilitler, mühürlerin iptali ve yönetilmesi)

Büyü Draması (Oluşmuş olabilecek negatif enerjilerin tespiti ve kurtulma seansı)

Kalem Tekniği (Hayatımızın merkezindeki konuların tespiti ve çözümü)

Cenin Enerji Draması (Ebeveynlerimizin bizden ayıramadıkları bizi engelleyen enerjilerinden özgürleşmek)

Zaman Çizgisi (Geçmiş, Gelecek ve An düzenlemesi, hayat amacını destekleyen kodların bulunması ve çözülmesi)

İsim Draması (İsmimize ve Soyadımıza yüklenmiş anlamların, kader bağlarının tespit edilerek dönüştürülmesi)

7 Beden Tekniği Ve Uygulaması (Enerji Bedenleri ve Enerji Kanalları anlatımı)

Hayat Amacı Tekniği (Hayat Amacının Bulunarak Olumluya Dönüştürülmesi)

Nesnelerle Drama Açmak (Nesnelerle Drama çalışması nasıl yapılır)

“Seni Hayata Teslim Ediyorum” Çalışması (Hayatla aramızdaki karmik bağların temizlenmesi)

Çekim – İtim Yasası Çalışması Ve 4’lü Korteks (Çekim yasasını öğrenmek)

Sandalyelerle Ata Çalışması (Nesne kullanarak ata yüklerinden arınmak)

Tekamül Kaynağı Tespiti (Tekamül kaynağının tespiti ve yönetimi)

Sağ-Sol Beyin Dengelemesi (Teorik bilginin seansa uyarlanması)

Geçmiş Yaşamlar (Geçmiş yaşamlar çalışmasının uygulaması)

 

 

Online Eğitim Konu ve Tarihler: Mart 2021,  3. Grup Yeni Eğitim Takvimi

Katılmak için lütfen giriş yapın;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh-MvG7kQnbvVjcdlpCidLXBzqATtF97nuLRQlyabedB8H1w/viewform?usp=sf_link

1.    Oturum:06.03.2021

20.03.2021

CumartesiOnline: 11:00-17:00

Kuantum Danışmanlık Yemini

Bilinçaltı Nedir, Nasıl Çalışır? (Bilinçaltının yapısı, işletim sistemi anlatımı)

Bilinçaltının Dili (Bilinçaltının dilini verimli kullanmak için gerekli bilgilerle günlük kullanımda

doğru bildiğimiz yanlışlar)Ayna Tekniği (Hayatımıza dahil olan kişilerle karşılaşmamızın ruhsal sebeplerini okuyabilmek)

Nesne Çekimi (Bilinçle istediğimiz nesne, durum, duyguyu kendimize çekmenin yöntemi ve uygulaması)

İsa, Havva, Adem, Madonna Sendromu (İnsanlık tarihi boyunca örnek teşkil etmiş figürlerin doğru

sandığımız yönlendirmesinden kurtulmak) Mor Domates Tekniği (Bize hizmet etmeyen negatif düşüncelerin pozitifleri ile değiştirilmesi tekniği)

Pandül / Sarkaç Nedir, Nasıl Alınır? (Bilinçaltımızın ve ruhumuzun bilgeliğine uyumlanan objeleri tanıma)

2.    Oturum:

03.04.2021

17.04.2021

CumartesiOnline: 11:00-17:00

Affetmek Çalışmaları  (Kendimizi ve etrafımızdakileri affetmen kanununun işleyişi, yöntemleri)

Çember Tekniği  (Hayatımızın merkezinde ne olduğunun bulunması ve olmasını arzu ettiğimiz durum,

olay ve kişileri çekmenin yöntemi)Çakralar Ve Pandülle Çalışmak  (Bedenimizi tanıyarak enerji noktalarımızın çalışma prensiplerini

öğrenmek ve düzeltmek)Muhtemeller Ve Gelecekten Çözüm Çağırmak  (Mutlak olasılık bilgisi ve çözümlere ulaşma yöntemi)

Cennete – Cehenneme İade Ettiklerimiz (Alanımıza giren; hakkımız olan ve kurtulmak istediğimiz

ne varsa bunların yerini bulma uygulaması)Kara Delik Tekniği (Kurtulmak istediğimiz duygu, olay veya durumların atılması)

Pandül Kullanımı (Bilinçaltımızın ve ruhumuzun bilgeliğine uyumlanan objeleri kullanma bilgisi ve pratikleri)

Aura Temizliği (Enerji bedenlerimizde biriken negatiflerin, fiziksel bedene etki etmeden

temizlenmesi tekniği)

3.    Oturum:

08.05.2021

29.05.2021

CumartesiOnline: 11:00-17:00

Astral Seyahat Nedir?  (Enerji bedenlerimizden birisi olan Astral bedenin hareket kanunları ve uygulaması)

Dua Etmenin Dinamikleri  (Ruhumuzu öte aleme bağlayan iç konuşmaların yasaları)

Güvenli Bağlanma  (Anne ve babamız ile çocukken kurulması gereken bu bağın kurulması, düzeltilmesi

ve işler hale gelmesi)Evrensel Yasalar (Evrensel yasaların, birliğin, gezegenlerin, var oluşun yasaları)

32 Odalı Ev  (Beden ve ruh birlikteliğinde bizlere verilmiş olan modüllerin bilgisi ve doğru kullanımı)

Çemberde Yok Etmek  (Alan temizliği ve istemediklerimizden kurtulma, isteklerimizi alana alma yöntemi)

Zannetmek - Mağduriyet - Acımak - Merhamet Etmek  (Bu kavramların bilgisi ve doğru yönlendirilmesi)

Paralel Evrenler  (Evren yasalarındaki mutlak olasılıkların aynı anda geçerli olduğu bilgisi)

4.    Oturum:

05.06.2021

19.06.2021

CumartesiOnline: 11:00-17:00

Şifa Aktivasyonu (El Vermek, şifa uyumlaması) 

Sarmal  (Fiziksel ve enerjisel negatif etkilerden koruma yöntemi öğretimi)

Rehber Varlık Daveti  (Dünya planında insanoğluna yardımcı varlıkların bilgisi ve davet yöntemi)

Gerçek – Hakikat – İllüzyon  (Bu kavramların bilgisi ve tanınması)

Varlık – Yokluk Bilinci  (Bizi yoklukta tutanın aslında bir bilinç düzeyi olduğunun bilgisi ve

Varlık bilincine geçilmesi çalışması)Altınla İlişki (Dönüşümün ezoterik sembolü olan Altın'ın hayatımızdaki kavramsal konumu,

Bolluk enerjisine geçiş kabulü)Araftan Çıkma Çalışması  (Hayatımızın zemininde araf açık ise kapatmak)

Mekan Temizliği  (Mekanlarımızın enerjilerini temizleme yöntemleri)

Aynaları Şifalamak  (Her türlü enerjiyi toplayan aynaların ve eşyalarımızın enerji temizliği ve şifalandırılması)

5. Oturum:

3.07.2021

17.07.2021

31.07.2021   (UE)

CumartesiOnline: 11:00-17:00

Kas Testi  (Bilinçaltımızdaki bilgilerin fiziksel beden yardımı ile okunması)

Çapalama Tekniği  (Bilinçaltımıza uyaranlar vasıtası ile pozitif yönerge verme tekniği)

Özbenlik Çalışması  (Öz benliğimizle, iç sesimizle irtibata geçme çalışması) 

Ego – Özbenlik Uyum Çalışması  (Ego ve Özbenlik tanışması ve doğru görevlendirmenin sağlanması)

5 Adımda Kuantum Çözüm Tekniği (Sorunların kaynağını bulma ve dönüştürme çalışması)

Sondaj Tekniği (Zihni devre dışı bırakarak sorunun altındaki kaynağa ulaşma ve dönüştürme çalışması)

Bilinçaltı Kütüphanesi Tekniği (Bilinçaltımızda kayıtladığımız kavramlar sözlüğünün işleyişi ve işlenmesi)

Bilinçaltı Ekim Tablosu Ve Çözümler Listesi Çalışması (Bilinçaltının önceliklerini tespit edip zihinle uyumlamak)

3. Göz Aktivasyonu (3.Gözümüz olarak bildiğimiz, Ajna çakramızda konumlandırılan, epifiz bezi ile

aktive olan, gönül gözü diye tabir edilen gücümüzün aktive edilmesi)

6. Oturum:

14.08.2021  (UE)

28.08.2021  (UE)

CumartesiOnline: 11:00-17:00

Rüyalar

Sağ – Sol Beyin Seans Anlatımı  (Sağ ve Sol beyin, İplikçikler, Amigdala (Duygu düzenleme),

Hipotalamus (Fiziksel davranış düzenleme) ve Hipocampus (Hafıza) sistemleri, işleyişleri ve görev iadeleri)Ön-Arka Beyin Seans Anlatımı  (Öğrenme ve hafızada tutma fonksiyonlarımızın düzenlenmesi)

Ruhumuzun Bağlı Olduğu Hayvan – Bitki Meditasyonu  (Dünya hayatında ruhlarımıza yol gösteren

hayvan ve bitki ailelerinden bize rehber olan türlerin bulunması ve nasıl fayda sağlanacağı)Altın Kelebek Şifa Uyumu  (Altın Kelebek Şifasının uyumlama seansı)

Nesne Kodlamak   (Kişi kodlama haricinde nesnelerin de kodlanması) 

Bağ Kesmek  (Eski enerji, kişi, olay, karma, ülke, şehir vb gibi kavramlarla bize hizmet etmeyen

ilişkinin bağının kesilmesi)

7. Oturum:

11.09.2021   (UE)

CumartesiOnline: 11:00-17:00

Olay Değiştirme Tekniği  (Yaşanmış anıların travma etkisinin giderilmesi)

Derin Düşünce Tekniği   (Bilinçaltımızda geriye doğru gidilerek yapılan derin bir seans öğrenilmesi)

Anne Rahmi Derin Düşünce Tekniği  (Derin düşünce seansının özellikle anne rahmi yaşanmışlıkları

çözümü aşamasında kullanılan tekniği)Kalibrasyon (Danışan ile danışman uyumu)

Aile Rol Karmaşasını Düzenlemek  (Ailemizle yapılan kontratların öğrenilmesi ve rollerin yeniden

olması gerektiği gibi paylaşımı)Gelecek Vizyon Tekniği   (Bilinçaltı alanda geleceğe ekim yapmak)

Aile Draması Teorik Bilgi (Aile Draması’nın geçmişi, amacı, dinamikleri)

Drama Uygulamaları

Eril – Dişil Dengesi Uygulaması (İlişkiler ve içsel denge ile İlgili Sorunların Çözümü)

Dönem Çalışması (Gereksiz yeminler, kilitler, mühürlerin iptali ve yönetilmesi)

Büyü Draması (Oluşmuş olabilecek negatif enerjilerin tespiti ve kurtulma seansı)

Kalem Tekniği (Hayatımızın merkezindeki konuların tespiti ve çözümü)

Cenin Enerji Draması (Ebeveynlerimizin bizden ayıramadıkları bizi engelleyen enerjilerinden özgürleşmek)

Zaman Çizgisi (Geçmiş, Gelecek ve An düzenlemesi, hayat amacını destekleyen kodların bulunması ve çözülmesi)

İsim Draması (İsmimize ve Soyadımıza yüklenmiş anlamların, kader bağlarının tespit edilerek dönüştürülmesi)

7 Beden Tekniği Ve Uygulaması (Enerji Bedenleri ve Enerji Kanalları anlatımı)

Hayat Amacı Tekniği (Hayat Amacının Bulunarak Olumluya Dönüştürülmesi)

Nesnelerle Drama Açmak (Nesnelerle Drama çalışması nasıl yapılır)

“Seni Hayata Teslim Ediyorum” Çalışması (Hayatla aramızdaki karmik bağların temizlenmesi)

Çekim – İtim Yasası Çalışması Ve 4’lü Korteks (Çekim yasasını öğrenmek)

Sandalyelerle Ata Çalışması (Nesne kullanarak ata yüklerinden arınmak)

Tekamül Kaynağı Tespiti (Tekamül kaynağının tespiti ve yönetimi)

Sağ-Sol Beyin Dengelemesi (Teorik bilginin seansa uyarlanması)

Geçmiş Yaşamlar (Geçmiş yaşamlar çalışmasının uygulaması)

 

Online Eğitim Konu ve Tarihler: Ekim 2020 de bşlayan, 1 ve 2. Grup Devam Eden Eğitim Takvimi

1.    Oturum:

Hafta içi: 8-22 Ekim

Hafta sonu: 11-25 Ekim

Online: 11:00-17:00

Kuantum Danışmanlık Yemini

Bilinçaltı Nedir, Nasıl Çalışır?
Bilinçaltının Dili
Ayna Tekniği
Nesne Çekimi
İsa, Havva, Adem, Madonna Sendromu
Mor Domates Tekniği
Pandül / Sarkaç Nedir, Nasıl Alınır?

 

2.    Oturum:

Hafta içi: 12-26 Kasım

Hafta sonu: 15-29 Kasım

Online: 11:00-17:00

Affetmek Çalışmaları
Çember Tekniği
Çakralar Ve Pandülle Çalışmak
Muhtemeller Ve Gelecekten Çözüm Çağırmak
Cennete – Cehenneme İade Ettiklerimiz
Kara Delik Tekniği
Pandül Kullanımı
Aura Temizliği

 

3.    Oturum:

Hafta içi: 10-24 Aralık

Hafta sonu: 13-27 Aralık

Online: 11:00-17:00

Astral Seyahat Nedir?
Dua Etmenin Dinamikleri
Güvenli Bağlanma
Evrensel Yasalar
32 Odalı Ev
Çemberde Yok Etmek
Zannetmek- Mağduriyet – Acımak- Merhamet Etmek
Paralel Evrenler

 

4.    Oturum:

Hafta içi: 7-21 Ocak

Hafta sonu: 10-24 Ocak

Online: 11:00-17:00

Şifa Aktivasyonu (El Vermek)
Sarmal
Rehber Varlık Daveti
Gerçek – Hakikat – İllüzyon
Varlık – Yokluk Bilinci
Altınla İlişki (Para Ve Bolluk)
Araftan Çıkma Çalışması
Mekan Temizliği
Aynaları Şifalamak

 

5. Oturum:

Hafta içi: 11-25 Şubat

Hafta sonu: 14-28 Şubat

Online: 11:00-17:00

Kas Testi
Çapalama Tekniği
Özbenlik Çalışması
Ego – Öz Uyum Çalışması
5 Adımda Çözüm Tekniği
Sondaj Tekniği
Bilinçaltı Kütüphanesi Tekniği
Bilinçaltı Ekim Tablosu Ve Çözümler Listesi Çalışması
3. Göz Aktivasyonu

 

6. Oturum:

Hafta içi: 11-25 Mart

Hafta sonu: 14-28 Mart

Online: 11:00-17:00

Rüyalar
Sağ – Sol Beyin Seans Anlatımı
Ön-Arka Beyin Seans Anlatımı
Ruhumuzun Bağlı Olduğu Hayvan – Bitki Meditasyonu
Altın Kelebek Şifa Uyumu
Nesne Kodlamak
Bağ Kesmek

 

7. Oturum:

Hafta içi: 14-28 Nisan

Hafta sonu: 11-25 Nisan

Online: 11:00-17:00

Olay Değiştirme Tekniği
Derin Düşünce Tekniği
Anne Rahmi Derin Düşünce Tekniği
Kalibrasyon
Aile Rol Karmaşasını Düzenlemek
Gelecek Vizyon Tekniği
Aile Draması Teorik Bilgi

Uygulamalı Ve Fiziksel Buluşmalı Eğitimler

Uygulamalı oturumlar tüm gruplar bir arada olmak üzere planlanmıştır.
İstanbul dışı şehirlerde en az 6 kişi bulunduğu taktirde seyahat planı oluşturulacaktır.

8. Oturum:

Hafta içi:  6 ve 20 Mayıs 2021 

Hafta sonu: 9-23 Mayıs 2021 

10:00-18:00

İstanbul

Drama Uygulamaları
Eril – Dişil Dengesi Uygulaması
Dönem Çalışması
Büyü Draması
Kalem Tekniği
Cenin Enerji Draması

 

9. Oturum: Hafta içi: 10-17 Haziran 2021

Hafta sonu: 13 ve 27 Haziran 2021

10:00-18:00

İstanbul

Zaman Çizgisi
İsim Draması
7 Beden Tekniği Ve Uygulaması
Hayat Amacı Tekniği
Nesnelerle Drama Açmak
“Seni Hayata Teslim Ediyorum” Çalışması

 

10. Oturum:  Hafta içi: 1 ve 22 Temmuz 2021

Hafta sonu: 11 ve 25 Temmuz 2021 

10:00-18:00

İstanbul

Çekim – İtim Yasası Çalışması Ve 4’lü Korteks
Sandalyelerle Ata Çalışması
Tekamül Kaynağı Tespiti
Sağ-Sol Beyin Dengelemesi
Geçmiş Yaşamlar

 

 

procces-img-1
procces-img-1

Yaşamı Paylaşma Projesi

Önce onlar, sonra yüzler, sonra binler olduk.

İnternet, televizyon, gazete, dergi ve nihayetinde “Bedenin Şifa Kapıları” adlı kitabımız sayesinde milyonlara ulaştık.

Şimdi daha fazlasına niyet ediyoruz.

"Artık temas zamanı" diyoruz, hayatlar ve farklılıklar arasında köprü olmak için yola çıkıyoruz.

 

Birbirimizi tanımaya ve anlamaya ihtiyacımız var.

Mahallemizde, İstanbul’un farklı semtlerinde hatta ülkemizin başka şehirlerinde gönlünü ve kapısını bize açmak isteyen takipçilerimize konuk olmaya gönüllüyüz.

Göz göze gelmek, bir tebessümü paylaşmak, birbirimizin elini tutmak, karşılıklı birer çay içmek ve bu arada hayatın “zor” görünen durumlarına farklı bakmak, çözümü birlikte bulmak niyetindeyiz.

Bize ihtiyacı olan fakat mesafeler ve maddi yetersizlikler nedeniyle ağırlayamadığımız kişilere konuk olmaya hazırız.

Davetiniz üzerine sizin mekanlarınızda bir araya gelip bilgi alışverişi yapalım, bildiğimiz konularda sorularınızı cevaplayalım. Dileyenleri bir başka zaman da kendi mekanlarımızda ağırlayalım, bildikleri konularda onları dinleyelim ve böylelikle alma-verme dengesini kuralım isteriz.

Sevinçle duyuruyoruz ki bundan böyle her ayın iki gününü bu projeye ayırıyoruz.

Proje öncelikle İstanbul sınırlarında başlayıp olgunlaştırılacak, ilerleyen dönemlerde diğer illerde de yaygınlaştırılacaktır.

 

Şimdi davetlerinizi alma zamanı!

Davet talepleri İletişim sayfamızdaki  form üzerinden gönderilip değerlendirmeye alınacaktır.

https://www.ebrudemirhan.com/bize-ulasin,DP-692.html

“Kim, bizi hangi konuları konuşmak için, hangi semte davet ediyor?” sorularının yanıtlarını mesajınıza yazmanızı rica ediyoruz.

Daha adil olacağı inancı ile ilk 10 davet kura ile belirlenecek. Sadece web sitemiz üzerinden ulaşan talepler kuraya dahil edilecektir.

 

Detaylar

Mekan ve süre davet eden tarafından ayarlanacaktır. 

Mekan; ev, işyeri veya herhangi bir salon olabilir. 

Bu tamamen gönüllü bir girişimdir.

Katılımcı sayısı ile ilgili alt ya da üst bir sınır olmasa da bütünün hayrı için kalabalık olmayı tercih ederiz.

Bana ve ekibime güvenen herkesin davetine açığız.

Ebru Demirhan

Yaşam Tasarım Merkezi

John of God Şifa Çalışması

John Of God’ın şifa merkezinde yaşadığımız güzel huzuru ve şifayı bu sene de yaşamak niyetiyle yeniden yola çıkıyoruz. Gezimizin 29 Ağustos - 8 Eylül 2018 aralığında yine Abadiania'da olacağız. Casa’nın resmi rehberleri olarak, isteyenlerin fotoğraflarını da götürüp John Of God’a göstermek niyetindeyiz.

Şifa merkezi olan Abadiania’da ruhsal operasyon adı verilen enerjetik şifa çalışmaları gerçekleştiriyor. Fiziksel, duygusal ve her türlü sorununuz için şifa talep edebilirsiniz. İş, ilişkiler, para, hayaller, sağlık sorunları, fobiler, yoksunlukların bitmesi gibi her konu şifanın kapsamına girer. Herkesin yaşamını aydınlatacak şifa konusu farklıdır. 

John Of God sadece Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri insanları kabul edip şifa çalışmaları yapıyor. Bu nedenle 29, 30, 31 Ağustos ve 5, 6, 7 Eylül tarihlerinden size uygun olan sadece bir tarihi seçerek, aşağıdaki formu doldurup,  forma fotoğrafınızı ekleyerek bize iletebilirsiniz. (Gün seçiminin önemini ve tüm kuralları anlatan Casa bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.) Ekleyeceğiniz fotoğraf, yüzünüzün net bir şekilde göründüğü, açık renk kıyafetle beyaz ya da açık renk zeminde çekilmiş portre fotoğrafı olmalıdır.  İsterseniz e-mail ya da posta yoluyla gönderebilir veya elden ulaştırabilirsiniz. En geç 30 Temmuz'a kadar fotoğraf ve formları göndermiş olmanız gerekiyor. Daha sonra gelecek olanlar maalesef dahil edilemeyecek.

Çözüme niyet ettiğiniz konular çok kısa, birkaç kelimeyle ve İngilizce yazılmalı. Sağlık sorunları sadece başlık halinde yazılmalı. Örneğin, baş ağrıları, sindirim sorunları gibi. Sorunun hikayesinin anlatılması gerekmiyor.

Tarihiniz belli olduktan sonra, aynı günü seçenler için bir whatsapp grubu oluşturulacak ve gerekli bilgiler oradan sizinle paylaşılacak. Whatsapp grubu kalabalık olabilir; ancak sadece bilgilendirme için kullanılacaktır, yazışma konusuna özen gösterilmesini rica ediyoruz.  Biz orada olduğumuz süre boyunca internet ve telefon erişimimiz sınırlı olacak; dolayısıyla seçtiğiniz günü değiştirmek ve yeniden organizasyon yapmak mümkün olamayabilir. Gün seçimi için lütfen aşağıdaki  Casa bilgilerini okuyunuz.)

Ruhsal operasyon, öncesi ve sonrası hakkında Casa rehberinden tercüme ettiğimiz ilgili bölümleri yine aşağıda bulabilirsiniz. 

Ruhsal operasyon için belirttiğiniz tarihte, bizim bildireceğimiz saatte hazır olmanız gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Brezilya saatiyle 08:00, Türkiye saatiyle 14:00’de Casa’da işlemleri başlayacak. John of God sadece Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri insanları kabul ediyor. İşinizi ve planlarınızı operasyonun hafta içi ve gündüz vakitlerinde olacağını göz önüne alarak ayarlamanız gerekiyor. Sakin, rahat ve elektronik cihazlardan uzak, mümkünse yalnız olacağınız bir mekanda olun. Rahat ve beyaz kıyafetler giyin, üzerinizdeki her şey beyaz olmalı. Kemer ve saat takmayın. Ruhsal operasyon sırasında John, fotoğraflarınız, sorularınız ya da sorununuzla ilgili hiç bir yorum yapmıyor. Kendiniz gittiğinizde bile sadece size bakıyor, bir cevap ya da yorum duymayı bekliyorsanız bu olamayacak..
Operasyonun ardından 24 saat boyunca mümkün olduğu kadar yatay pozisyonda ve dinleniyor olmanız, sosyalleşmeden ve konuşmadan bu süreyi içinize dönerek geçirmeniz önemli.

Operasyon sonrası 7. günün akşamı dikişlerin alınması diye tanımlanan “Beyaz Gece”ye hazır olmanız önemli. Bunun da detaylarnı aşaıdaki bilgiler bölümünde görebilirsiniz.

Bu işlem için orada 300 TL rehberlik ücreti ödemek mecburiyetinde olunduğundan fotoğrafları bilgi formunuz ve ödeme dekontu ile birlikte bize ulaştırmanızı rica ediyoruz. 

Gerek burada yazdığımız kurallar gerekse Casa rehberinde okuyacaklarınız ve uygulamanız beklenenler sizin şifadan en yüksek verimi alabilmeniz içindir. Kurallara uymamanın sorumluluğu tamamen size aittir.

Sevdiklerinizin ve şifaya ihtiyaç duyduğuna inandığınız kişilerin fotoğraflarını kişilerin izin ve onaylarını alarak bize ulaştırabilirsiniz.

Sevgi ve şifayla kalın. 
Ebru Demirhan
Seda Nerkis

CASA BİLGİLERİ:
Anlamı
Ruhsal rehberler sizin için ruhsal bir operasyon planladılar, çünkü endişelendiğiniz konular için bunu en iyi çözüm olarak görüyorlar. Ruhsal operasyon mevcut bir fiziksel rahatsızlığı gidermek için, enerjinizi etkileyerek gelecekteki sağlık problemini çözmek için ya da hayatınızı ve amacınızı etkileyen spiritüel bir sorunu temizlemek için olabilir. Ne için olursa olsun, sizin için görünmez bir operasyon planlandı ve aşağıda bilmeniz gereken bazı konular aktarılmakta. Bu talimatlar bir operasyon için gönüllü olmanız durumunda da geçerlidir. 

Nasıl Hazırlanmalı?
Operasyona hazırlanmak için belirli kurallar bulunmamasına rağmen, çok fazla yemek yememeye, yorucu bir şey yapmamaya veya fazla sosyalleşmemeye özen göstermelisiniz. Bu iç gözlem yapmak, yardım istediğiniz konuları gözden geçirmek için muhtemelen doğru zamandır. Sorununuzla ilgili size gelen herhangi bir duygu ve imgeyi not edin. Sakin bir ruh halinde olun böylece operasyon zamanı geldiğinde konsantrasyonunuzu kolaylaştırabilirsiniz. Saat takmayın ve belinizin etrafına sıkı bir şey takmayın. Lütfen kalbinizin üzerinden geçen herhangi bir askı vb. olmasın ve giysilerinizde ya da saçlarınızda düğüm varsa onları çözün. Yanınızda çok eşya getirmemeniz  iyi olacaktır. Operasyon sonrasında gözlerinize ilişkin bir kısıtlama uyarısı alacaksınız, bu yüzden lütfen internet veya e-mail iletişiminizi operasyon seansı öncesinde tamamlayınız. 

Operasyon
Oturun ve rahat bir postur/duruş bulun. Gözlerinizi kapatın ve sağ elinizi kalbinizin üzerine veya tedavi edilmesini istediğiniz fiziksel rahatsızlık olan bölgeye koyun. İçinize dönmeye ve sürece teslim olmaya çalışın. Bazı insanlar dokunulduğunu hissediyor, bazıları dikiş/sancı hissediyor, bazıları ısı hissediyor ve bazıları çok duygusal hissediyor; bazıları ise hiçbir şey hissetmiyor. Bunların hepsi normaldir ve farklılıklar operasyonun sonucunu etkilemez.

Operasyon Tamamlandıktan Sonra
Hiçbir şey hissetmemiş olmanız ve şu anda enerjik hissediyor olmanız, vücudunuzda büyük değişiklikler olmadığı anlamına gelmiyor. Ruhsal enerji sebebiyle çok sevinçli hissedebilirsiniz, ancak kurallara uymaya ve kendinize bir hastanedeki ameliyathaneden yeni çıkmış gibi davranmaya özen göstermelisiniz. 

Operasyon Sonrası için Tavsiyeler
Dinlenin, dinlenin, dinlenin ve sonra biraz daha dinlenin. Operasyonunuzun bitiminden itibaren 24 saat dinlenin (İhtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız daha fazla dinlenin).
Ağır bir şey kaldırmayın, güneşte kalmayın, sosyalleşmeyin. Yatın ve uyuyun. Eğer uyuyamıyorsanız uyuyormuş gibi yapın. Yemek yemeye gidip, iki saat ilginç bir sohbete takılarak oyalanma riskini almaktansa bir arkadaşınızdan size yiyecek getirmesini istemeniz daha iyidir. Eğer size yiyecek getirecek kimseniz yoksa, yemeğinizi alın ve yemek için odanıza dönün. Operasyondan sonraki bir hafta boyunca ağır kaldırmaktan ve egzersizden kaçının. 

Kaç Gün Cinsel İlişki Yok? Operasyondan sonra, ilk operasyonunuzsa kırk (40) gün boyunca, daha önce Casa’da ya da bir John of God seminerinde operasyonunuz olduysa bir hafta (8 gün) cinsel enerjinizde artış olmamalı. Bu, hiçbir cinsel uyarılma olmaması anlamına gelir. Cinsel enerjiniz artarsa, operasyonun şifalı enerjilerine etki edecektir. Bu önemli. Lütfen bu kurala uyabilmek için eşinizin/partnerinizin yardımını isteyin. Bu kuralı çiğneyen ve durumları kötüleştiği için Abadiania’ya geri dönmek zorunda kalan birçok insan oldu. Cinsel enerjideki herhangi bir artış çok güçlüdür ve içinizde oluşan şifalı süreçleri etkileyebilir. 

Dikişlerin Alınması ve Revizyon 
Operasyonunuzdan sonraki yedinci gecenizde dikişleriniz alınır (operasyonunuz Çarşamba günü olduysa Salı gecesi, operasyonunuz Cuma olduysa o zaman Perşembe gecesi alınır.). Gece yarısından önce beyaz giysilerle yatın ve sabah beşten önce uyanmayın. Yatarken yatağınızın yanına bir bardak kutsanmış su koyun ve ruhsal rehberlerinizden bütün bir spiritüel dikişleri almasını ve operasyonunuzu tamamlamasını isteyin. Sabah uyandığınızda dua edin ve suyu için. Bunu Abadiania’da olsanız da olmasanız da yapın. Dikişlerinizin alınması gereken gece uçuyorsanız, bunu bir sonraki uyuduğunuz gece yapın. 

Bitkisel Tedaviler

Passiflora
Casa’daki bitkisel takviyelerin hepsi Passiflora’dan (çarkıfelek çiçeği) oluşur. Bunlar çarkıfelek meyvesinin yaprakları ve çiçekleridir. Bu bitki ilaç değildir. Etkisi bir fincan bitki çayının etkisiyle eşdeğer olabilir. Bitkisel takviyenin gücü ruhsal rehberin size özel takviyeye verdiği enerjiden gelir. Sizin için önerilen bitkiler sadece sizin içindir ve başkası tarafından kullanılamaz. 

Diyet Önerileri
Passiflora’yı aldığınız süre boyunca döllenmiş yumurta yemeyi, alkol içmeyi veya biber içeren yiyecekler yemeyi bırakınız. (Karabiber, kırmızı biber, beyaz biber, arnavut biberi vb.) (Tatlı dolmalık biber yiyebilirsiniz). 

Formu İndirmek için Lütfen Tıklayınız

procces-img-1
procces-img-1

Şifa Uyumlaması

Şifa Uyumlaması Eğitimi

1 gün süreli 

6 Şubat 2021 Cumartesi 

11:00-17:00

700 Tl

 

Şifa Nedir?

Herkes şifaya uyumlanabilir mi?

Şifa nasıl kullanılır?

Neden şifa uyumlamasına ihtiyaç duyarız?

Şifayı kendimize ve herkese nasıl uygularız?

Şifayı uzağa iletmek

Bedenler

Negatifden korunma yöntemleri

Gereksiz yemin ve mühürleri serbest bırakma dönüştürücü meditasyonu

 

Katılmak için lütfen giriş yapın;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7S16RBJ9NRm8rwa6CrTOqZ6oc0wFeWTVUHjpaRBtZGIh2SA/viewform?usp=sf_link

 

 

 

Mesaj Gönder