0
Toplam: TL + KDV
 

KUANTUM SÖZLÜĞÜ

Akıl

Sol beyinde aktiftir. Dünya yaşamı içinde öğrenilebilen konular burada yer alır.

Amigdala

Duygularımızın merkezidir. Sağ ve sol beynin tam ortasında, her ikisine de hükmedecek şekilde yer alır. Bir buzdağı gibidir, üst kısmında korku, kaygı, endişe üçlüsü otururken alt kısmında tüm duygular kişiye göre bir sıralama ile yerleşir.

Anne-Baba/Kendi Aile Seçimi

Her birimiz dünyaya gelirken hayat amacımızı destekleyecek aileleri seçeriz. Burada anlaşılması gereken en önemli nokta, bu seçimin sevgi değil uygunluk üzerine kurulu olduğudur.

Astral Beden

Uyanıkken (Meditatif Haldeyken) ya da uyurken serbest salınımla gezen, rüyalarımızda mesaj veren ve bilgi aktaran bedenimizdir.

Bağlantı Beden

Yaradan’ la evrenle, kendimle, diğerleriyle, taş-toprak-bitki-hayvanla bağımızı kuran ve devamını sağlayan bedenimizdir.

Bilinçaltı

Kayıt merkezimizdir. Laboratuvar ölçümlerine göre her bir saniyede 70 milyon veri alır ve en az 2.000 tanesini hayat amacı ve amigdalanın yarattığı ortak kodlamaya göre seçip kaydeder. 3 ana esasla çalışır:1-Geneller 2-Siler 3-Zanneder; Alaaddin’ in sihirli lambası bilinçaltını tarif eder. Onun dilinden anlamak ve onun dili ile konuşmak arzu ve niyetlerimizi yaratmak açısından çok önemlidir.

Çapalama

Bilinçaltına yeni ve olumlu kodlamaların ekilmesi işlemidir.

Çekim Yasası

Hayatın içinde yaşadıklarımızın alt matematiğidir. Her birimiz kendi yaşamlarımızı tekamül misyonumuz doğrultusunda yazar ve oynarız. Yaşamımıza akan, başımıza gelen her şey özümüzü hatırlatacak öğrenme  içindir. Öğrenme / mükemmelliğimizi hatırlama sürecimizi en kaliteli standartta tutmak için ruh, zihin, bilinçaltı ve duygular ortaklaşa şekilde çalışarak yaşam senaryomuza en uygun kişileri, durumları, olayları, mekanları ve nesneleri hayatımıza çeker.

Destekleyen Olumsuz Duygu

(Çekirdek İnanç)

Hayat amacı sürekli ulaşmak istediğiniz bir durum, çekirdek inançta kendinizi o amaca ulaşmaktan men etmek için kayıtladığınız bir cümledir.Örneğin; hayat amacınız “sevgiye ulaşmak” olabilir ve “sevilmiyorum” şeklinde bir çekirdek inanç sevgiyi almanıza engel olacak bir kader stratejisi oluşturur. Farkında olmadan sevgiyi almamak ya da sevildiğinizi fark etmemek için gerekli tüm kodlamaları oluşturur ve zamanla kendi yarattığınız bir kısır döngünün içinde sevgiyi “kovalar” durursunuz.

Duygusal Beden

Tüm duygularımızı barındıran gerektiği anda gereken duyguyu aktive eden (amigdala işbirliği ile) bedenimiz.

Enerji Beden

Bedeni koruyan renkli ışık katmanıdır. Bir diğer adı da Aura’ dır.

Eterik Beden

Meditatif halde ya da uyurken astral beden serbest salınıma geçtiğinde bedende bıraktığı parçadır. Enerji bedene rengini veren bedendir.

Fiziksel Beden

Et beden, zihin (düşünce) ve egoyu tanımlar.Ruhsal BedenYaradan tarafından yaratılan, Yaradan’ ın rızası ile tekamüle uğrayan mükemmelliğimizdir.

Hayat Amacı

İsmi sizi yanıltmasın, hayat amacı varılacak bir nokta değil, tekamül misyonunuza uygun olarak belirlediğiniz bir yaşam stratejisidir. Ruhunuzun çekirdeğinde kayıtlı olan bu amaç, bir duygunun eksikliği olarak özetlenebilir. Bu eksik duygu, olumsuz çekirdek inanç tarafından desteklenerek kader dediğimiz kısır döngüyü oluşturur.

İlahi Sistem

Bütününü göremediğimiz muhteşem bir matematikle niyetlere yön ve şekil veren, yaşamın dengesini kuran kuvvettir. Sistem Yaradan’ ı ve Yaratıcılarını (yani bizleri) kapsar. Hepimiz kendi yaşantımız için bu ilahi sistemi kullanırız. Niyetlerimizle ve yarattıklarımızla sistemin oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunuruz. İlahi sistemin günlük dilde kullandığımız karşılığı ‘evren’ ‘dir. Evren bizlerin tekamülü için Yaradan tarafından yaratılmıştır. Bizlerin niyetleri doğrultusunda sürekli gelişir ve genişler. Bir başka deyişle, evren her zaman bizlerin hizmetindedir…

İtim Yasası

Her an içinde sonsuz olasılık barındırır. Oysa bizler, bu sonsuz olasılık skalası içerisinden, her anın içinde sadece ‘bir’ tanesini değerlendirebiliriz. Değerlendirilen ‘bir’ tane olasılık çekim yasasının, kalan tüm olasılıklar ise itim yasasının konusudur. Bu şekilde düşünüldüğünde, itim yasasının olasılık hesabının çekim yasasından çok daha kuvvetli olduğu ortadadır.Bu da bize şunu anlatır, özellikle hayatımızda olmasını istediğimiz kavramlar üzerinde çalışırken çekim yasasından çok itim yasasına odaklanmamız gerekmektedir. Örnek:  Konumuz parasızlık ise parayı nasıl çekebileceğimizden çok, parayı ne şekilde itiyor olduğumuza odaklanmamız ve sorunu bu doğrultuda çözmemiz gerekir. Bir şeyi itmeye son vermeden onu hayatımıza çekmemiz mümkün değildir.

Korteks

Beynimizi kaplayan gri madde yani beynimizin koruyucu enerji katmanıdır. Yaşantımızda nelerin, kimlerin olacağı/olmayacağı konusunda matematiği yazan tabakadır. Çekim ve itim yasalarını düzenler, yazar ve oynatır. Hayatımıza giren insanlar, içinde bulunduğumuz mekanlar, dahil olduğumuz tüm durumlar ve olaylar Korteksin yönetimindedir.

Olumlama

Yarattığımız olumsuz kodlamaları dönüştürmek için kullanılır. Özünde yeni bir varoluş kararıdır. Başlangıçta yaptığınız olumlamalara inanmanız şart değildir ancak olumlamalarınızda belirttiğiniz kişi olmaya karar vermeniz çok önemlidir.

Sağ Beyin

Beynimizin renk, ritim, proje, üretim, ilham gibi konuları yöneten merkezidir.

Sol Beyin

Beynimizin kurallar, formüller, ifade, konuşma, yazma konularını yöneten merkezidir.

Sorumluluk

Sorumluluk; başınıza gelen ve gelmeyen her şeyi “ben yaptım” gerçekliği ile kabullenmektir. Çünkü gerçek tam olarak budur.Sorumluluk suçlamayı bitirir ve anlayışı getirir. Sorumluluk ‘ben öğrenmek için yaptım’, ‘olan ve olmayan benim için’ diyebilmektir. Olan ve olmayan her şey ruhumun ihtiyaçlarına hizmet ediyor, olan ve olmayanla öğreniyorum. Bu nedenle, olanın olmasında, olmayanın olmamasında yüzde yüz sorumluluğum var. Her şey benim için, her şey bana hizmeten varlık ya da yokluk içerisinde kendisini sunuyor.

Sürüngen Beyin

Beynimizdeki Cellebellium adlı hücre bütününün kişisel gelişim dilinde kullanılan adıdır. Bu hücre bütünü hayat amacımızı içinde barındırır. Sürüngen beyin tarafından, bizim verdiğimiz kararla (tekamül misyonu doğrultusunda) bir yaşam stratejisi oluşturulur ve olumsuz çekirdek inancımız da bu strateji doğrultusunda belirlenir.Sürüngen beynin yaşamda çok aktif rolü vardır ve onun için orta yol yoktur. Ya “hep” ya da “hiç” vardır. (Örn: “Hep veriyorum, hiç almıyorum”). Bu durum zamanla kendimizi sabote etmemize sebep olur. Sürüngen beyine ulaşıp stratejisini değiştirmeden yarattığımız kısır döngüden çıkmamız mümkün olmaz.

Tekamül  Misyonu

Tekamül misyonu, bedenliyken (insan olarak) de özümüzdeki tamlık ve mükemmelliği hatırlamamız için geçirmemiz gereken süreçtir. Bir başka deyişle ruhun kendi tamlık ve mükemmelliğini deneyimlemek için seçtiği yolculuktur. Varoluş zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Özümüzdeki mükemmelliği hissedebilmek mükemmel olmayanı da deneyimlemekten  geçer. Doğası itibariyle bu süreç; mükemmellikten bizi alıkoyan seçilmiş eksikliği, bedenlenip yaşamayı ve öğrenmeyi gerektirir. Eksiklik olmadan tamlık olmaz.Bu açıdan baktığımızda başımıza gelen her şey hayırlıdır çünkü yarattığımız tüm deneyimler tekamül misyonumuza hizmet eder. Olumsuzluklar bitmiyorsa bu, kendi yarattığımız deneyimin kurbanı haline geldiğimiz, mükemmel olduğumuzu hatırlamayı reddettiğimiz içindir.

Yaradan

Her şeyi sevgisi ile var eden Allah.

Yaratan

Her birimiz Yaradan’ ın suretinde yaratıldık, özümüzde onun DNA’ sını taşıyoruz. Yaradan’dan aldığımız yaratıcı güçle kendi hayatlarımızı kendimiz düzenliyoruz. Kural her birimiz için aynı. Nasıl yaratacağımızı öğrenmemiz gerekmiyor. Hali hazırda içinde bulunduğumuz hayatı ve koşulları YARATAN zaten biziz. İç dünyamızda ne varsa dış dünyamıza da onu aktarıyoruz. Burada ayırıcı olan konu farkındalık. Yaratan olduğumuzun farkına vardığımızda,yaşamımızı ve süreçlerimizi büyük ölçüde, dilediğimiz doğrultuda tasarlayıp düzenleyebiliyoruz.

Zeka

Sağ beyinde aktiftir. Yaratıcı, üretici fonksiyonlarımızı barındırır. İlahi sistemle (evrenle) bağlantı noktalarımızdan birisidir.

 

Mesaj Gönder